Aktywne Zabrze – test

Kliknij w odpowiednią ikonę w zależniości od dyscypliny.

Regulamin projektu Aktywne Zabrze

 1. Projekt Aktywne Zabrze to cykl bezpłatnych szkoleń instruktorskich i trenerskich z dyscyplin sportowych:  aquaaerobic, badminton, bieganie, fitness, kolarstwo MTB, kolarstwo szosowe, narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, nordic walking, piłka nożna, siłownia, speedminton, spinning, snowboard, szachy, tenis, wspinaczka halowa, yoga, przeznaczonych dla mieszkańców Zabrza.
 2. Uczestnikiem zajęć, szkolenia i treningów, może być osoba, która dokona zgłoszenia w Punkcie Informacji o Mieście przy ul. Powstańców 2/1 osobiście lub telefonicznie pod nr 32 2717276, a przed rozpoczęciem zajęć, w biurze obsługi zajęć, potwierdzi swoją obecność (w przypadku osoby niepełnoletniej, formalności dokonuje prawny opiekun- pisemna zgoda na udział w zajęciach ( i samodzielny/ lub nie powrót po zajęciach do domu)).
  Osoby, które zapiszą się na dowolne zajęcia Aktywnego Zabrza w Punkcie Informacji o Mieście, a nie będą mogły w nich uczestniczyć, zobowiązane są poinformować o tym fakcie telefonicznie, bądź osobiście Punkt Informacji o Mieście. Jeżeli nie poinformują Punktu o swojej nieobecności, nie będą mogły uczestniczyć w następnych zajęciach danej dyscypliny.
 3. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zajęciach/ szkoleniu/ treningu/ zawodach za zgodą osoby dorosłej. Opiekun osoby niepełnoletniej, przed rozpoczęciem zajęć oddaje organizatorowi  podpisaną zgodę  o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sportowej na którą zgłasza swego podopiecznego. Druk zgody wypełnia opiekun (druk do pobrania ze strony www.aktywnezabrze.pl).
 4. Uczestnicy szkolenia/ treningu/ zawodów, dojeżdżają na miejsce zajęć we własnym zakresie, a osoba niepełnoletnia wraz z opiekunem.
 5. Uczestnicy projektu ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie. Aktywne Zabrze nie ubezpiecza uczestników projektu.
 6. Uczestnicy samodzielnie dokonują zakupu karnetów na wyciągi w kasach ośrodka narciarskiego, umożliwiające im  korzystanie z tras narciarskich w trakcie zajęć z narciarstwa zjazdowego i snowboardu.
 7. Aktywne Zabrze nie zapewnia uczestnikom rezerwacji karnetów.
 8. Aktywne Zabrze umożliwia rezerwację sprzętu do uprawiania narciarstwa biegowego w dniu zajęć. Uczestnik zajęć, z wyprzedzeniem dokonuje rezerwacji i wypożyczenia sprzętu po wcześniejszym zapisaniu się na szkolenie w Punkcie Informacji o Mieście. Organizator nie zapewnia rezerwacji i wypożyczenia sprzętu do narciarstwa zjazdowego i snowboardu.
 9. Aktywne Zabrze w trakcie szkolenia/ treningu/ zawodów z narciarstwa zjazdowego umożliwia wyznaczonym osobom przejazdy wytyczoną trasą poprzez tyczki przegubowe lub treningowe softpole. Organizator w trakcie szkolenia/ treningu prowadzi szkolenie narciarskie na poziomie sportowym, oraz podstawowym.
 10. Aktywne Zabrze podzieli uczestników szkolenia/ treningu ze względu na stopień zaawansowania, zajęcia będą odbywać się w grupach.
 11. Niepełnoletni uczestnik zajęć z narciarstwa zjazdowego bierze udział w zajęciach w kasku narciarskim- brak kasku narciarskiego jest jednoznaczny z niedopuszczeniem uczestnika do zajęć.
 12. Każdy uczestnik treningu na tyczkach obowiązkowo jeździ w kasku narciarskim.
 13. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych szkolenia/ treningu/ zawodów organizator może skrócić czas trwania zajęć lub odwołać zajęcia.
 14. Wyznaczona tyczkami trasa przejazdu będzie ogólnodostępna dla innych użytkowników stoku.
 15. Szkolenie z narciarstwa zjazdowego na poziomie zaawansowanym może odbywać się poprzez indywidualne konsultacje.
 16. Szkolenie z narciarstwa biegowego odbywać się będzie z podziałem na grupy zaawansowania w zespołach.
 17. W trakcji zajęć z kolarstwa, każdy niepełnoletni uczestnik bierze udział w zajęciach w kasku rowerowym- sztywnym- brak kasku jest równoznaczny z niedopuszczeniem uczestnika do zajęć.
 18. Biorąc udział w zajęciach uczestnik zajęć ma obowiązek przestrzegać przepisów kodeksu drogowego.
 19. W przypadku zgłoszenia się do zajęć/ szkolenia/ treningu/ zawodów osoby z niesprawnym technicznie sprzętem organizator może odmówić udziału w zajęciach. Ostateczna decyzja należy do osoby prowadzącej zajęcia lub organizatora.
 20. Biorąc udział w zajęciach: BIEGANIE, FITNESS, KOLARSTWO MTB, KOLARSTWO SZOSOWE, NARCIARSTWO BIEGOWE, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, NORDIC WALKING, SNOWBOARD, SPINNING®, WSPINACZKA HALOWA, oraz wszelkich innych zajęciach sportowych organizowanych przez Aktywne Zabrze i jego partnerów uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania ogólno rozumianych zasad bezpieczeństwa oraz bezwzględnemu podporządkowaniu się instrukcjom i poleceniom osoby prowadzącej zajęcia.
 21. Aktywne Zabrze zwraca się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa w trakcie udziału w całym projekcie.
 22. Dokonując zgłoszenia do udziału w zajęciach uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem projektu oraz potwierdza jego akceptację.
 23. Przebieg i udział w  zawodach finałowych dla każdej z dyscyplin objętej projektem będzie regulował odrębny regulamin.
 24. Potwierdzając udział w zajęciach/ szkoleniu/ treningu/ zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zajęć/ treningu/ szkoleniu/ zawodów oraz w chwili ich zakończenia- dekorowania, wyraża również zgodę na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów przez Aktywne Zabrze oraz podmioty i partnerów z nim współpracujących w sposób dowolny w kraju i za granicą.
 25. Ostateczna interpretacja regulaminu, dopuszczenie do zajęć projektu Aktywne Zabrze i wszelkie decyzje związane z realizacją projektu należą do organizatora.
 26. Zgłaszając się na zajęcia/ podpisując się na liście uczestników projektu Aktywne Zabrze, uczestnik potwierdza, że jest zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań do uprawiana sportów realizowanych w projekcie.
 27. Biorąc udział w zajęciach Aktywnego Zabrza każdy uczestnik oświadcza, że:
 • bezwzględnie będę stosował się do poleceń organizatorów i prowadzących zajęcia
 • nie będę wnosił roszczeń w stosunku do organizatora i prowadzących zajęcia w przypadku uszczerbku na  zdrowiu powstałej z mojej winy
 • nie będę wnosił roszczeń w stosunku do organizatora i prowadzących zajęcia w przypadku szkody materialnej powstałej z mojej winy 

Jak będą zawody – tu zapoznasz się z ich regulaminem.

ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ZABRZE – 19.11.2023r

Zapisy do zawodów przyjmowane są tylko poprzez formularz elektroniczny do 16.11.2023r, na stronie www.aktywnezabrze.pl  opłata w wysokości 40 zł (dorośli), 30 zł (dzieci i młodzież) Przelew na konto:

89 1140 2004 0000 3902 8152 1517 

  do  18.11.2023 tytułem ‘Zawody Pływackie oraz imię i nazwisko’.

Brak wpłaty na konto skutkuje pobraniem opłaty na miejscu w wysokości 50 zł.

Przy wpłacie na konto należy okazać dowód wpłaty w biurze zawodów podczas weryfikacji przed zawodami.

 1. Organizator: Stowarzyszenie Aktywne Zabrze, ul. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze

Informacje:

aktywnezabrze@gmail.com

www.aktywnezabrze.pl

www.facebook.com/aktywnezabrze

Punkt Informacji o Mieście, tel.: 32 271 72 76

 1. Termin zawodów

19 listopada 2023 r. (niedziela) – godzina startu – pkt. 9 regulaminu.

 1. Miejsce zawodów

Zabrzański Kompleks Rekreacji „Aquarius Kopernik” Al. Wojciecha Korfantego 18, 41-800 Zabrze

 1. Cel zawodów

Stworzenie warunków do sportowej rywalizacji w pływaniu. Zwiększenie zainteresowania pływaniem jako rodzinną formą spędzania czasu wolnego i możliwością realizowania się w sporcie. Podnoszenie poziomu sportowego poprzez udział w zawodach. Krzewienie sportowego stylu życia wśród mieszkańców Zabrza i okolic.

 1. Grupy wiekowe wyścigów indywidualnych:

K1, M1 – rocznik 2016 włącznie i młodsi: dziewczyny i chłopcy – dystans 25 m (dopuszczalna możliwość płynięcia z deską pływacką) – styl dowolny

K2, M2 – rocznik 2015-2013: dziewczyny i chłopcy – dystans 25 m – styl dowolny

K3, M3 – rocznik 2012-2010: dziewczyny i chłopcy – dystans 50 m – styl dowolny

K4, M4 – rocznik 2009-2008: dziewczyny i chłopcy – dystans 50 m – styl dowolny

K5, M5 – rocznik 2007-2004: panie i panowie – dystans 50 m – styl dowolny

K6, M6 – rocznik 2003-1975: panie i panowie – dystans 50 m – styl dowolny

K7, M7 – rocznik 1974 i starsi: panie i panowie – dystans 50 m – styl dowolny

Wyścig rodzinny:

W Sztafecie Rodzinnej drużyna musi liczyć trzy osoby

 1. Zgłoszenia, opłaty startowe, warunki uczestnictwa

– zgłoszenia do startów indywidualnych przyjmowane są  TYLKO  poprzez formularz zgłoszeń na stronie www.aktywnezabrze.pl  do 16 listopada 2023r do godziny 21:00 lub do wykorzystania wszystkich miejsc. Po w/w terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Maksymalna liczba uczestników to 200 osób.

do Sztafety Rodzinnej zgłoszenia są przyjmowane w Biurze zawodów tylko w dniu zawodów – przez kapitana drużyny. Drużyna może przystąpić do sztafety jeżeli jeden z jej uczestników uiści opłatę startową w starcie indywidualnym.

 

Brak możliwości zgłoszenia się w dniu zawodów do startów indywidualnych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawodami, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.), oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO), jest Stowarzyszenie Aktywne Zabrze. Na czas zawodów, każda osoba może mieć dostęp do swoich danych. Baza osób zgłoszonych do zawodów zostanie usunięta po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów.

–  uczestnikiem Zawodów Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze będzie osoba, która spełni następujące warunki:
– wypełni elektroniczny formularz zgłoszeniowy do zawodów na stronie www.aktywnezabrze.pl do 16.11.2023r. godz.21:00
– zweryfikuje swój udział w imprezie zgłaszając się do biura zawodów w dniu 19.11.2023r
– osoby niepełnoletnie przedłożą dodatkowo organizatorom przed zawodami (w czasie pracy biura) zgodę prawnych opiekunów na udział w zawodach (według zał. 1). Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
Jestem świadom zagrożeń wynikających z wysiłku fizycznego i startu w zawodach pływackich. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzają się z warunkami uczestnictwa i zgłaszają swoje uczestnictwo w/w zawodach. W przypadku wszystkich uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Startując w zawodach prawny opiekun zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie.
– dystanse dla poszczególnych grup wiekowych ustala organizator.
– każdy uczestnik musi posiadać umiejętności pływackie zapewniające bezpieczne utrzymanie się na wodzie głębokiej, również przy pomocy sprzętu wypornościowego (deska, makaron).
– w przypadku braku umiejętności skoku do wody ze słupka, dopuszczalny jest start z wody.

 1. Klasyfikacja:
  a) klasyfikacja z podziałem na kategorie wiekowe i płeć
  b) klasyfikacja z podziałem na kategorie wiekowe i płeć, oraz wyłonienie najszybszego mieszkańca Zabrza w kategorii kobiet i mężczyzn (za mieszkańca Zabrza uważa się osobę w nim zameldowaną)
  c) klasyfikacja Sztafety Rodzinnej – w Sztafecie Rodzinnej drużyna musi liczyć trzy osoby minimum w dwóch pokoleniach (dziadkowie, rodzice, dzieci w dowolnej konfiguracji pokrewieństwa i płci):

rodzina która ukończy sztafetę bierze udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rodzinnych

 * uczestnik może startować indywidualnie, jak również w biegu rodzinnym otrzymując, pamiątkowy medal tylko w konkurencjach indywidualnych..

O wynikach zawodników decydować będzie czas mierzony elektronicznie.

Wszystkie wyniki zawodów w danych kategoriach wiekowych zostaną opublikowane na stronach:

www.aktywnezabrze.pl

www.facebook.com/aktywnezabrze

 1. Nagrody:

Klasyfikacja każdej kategorii wiekowej – puchary dla zwycięzców, dla pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej dyplomy i upominki.

W klasyfikacji najszybszy zabrzanin i zabrzanka – puchary dla zwycięzców oraz nagroda specjalna (za mieszkańca Zabrza uważa się osobę w nim zameldowaną).

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, element kolekcji medali projektu Aktywne Zabrze 2023.

 1. Program zawodów:

 Godzina startu, kategoria i dystans:

O swojej godzinie startu (dana kategoria wiekowa) uczestnicy zawodów zostaną poinformowani osobnym komunikatem w dniu 17 listopada 2023r (wieczorem), w którym będą opublikowane listy startowe. Komunikat pojawi się na stronie www.aktywnezabrze.pl  oraz na stronie www.facebook.com/aktywnezabrze  

Rozgrzewka zawodników pierwszych czterech kategorii (K1, M1, K2, M2, K3, M3, K4, M4)

K1- dystans 25 m (dopuszczalna możliwość płynięcia z deską pływacką)
M1- dystans 25 m (dopuszczalna możliwość płynięcia z deską pływacką)

K2- dystans 25 m
M2- dystans 25 m

K3- dystans 50 m
M3- dystans 50 m 

K4 – dystans 50 m
M4- dystans 50 m

Dekoracja kategorii (K1, M1, K2, M2, K3, M3, K4, M4)

Rozgrzewka zawodników pierwszych kategorii (K5, M5, K6, M6, K7,M7)

K5 – dystans 50 m
M5 – dystans 50 m

K6 – dystans 50 m
M6 – dystans 50 m

K7 – dystans 50 m
M7 – dystans 50 m

Wyścigi sztafet rodzinnych – dystans 75 m (3 X 25 m)

Dekoracja kategorii (K5, M5, K6, M6, K7,M7) oraz losowanie nagród dla sztafet rodzinnych. 

 1. Regulamin rozgrzewki:

– tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody.

– skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów

– na niecce basenu mogą przebywać jedynie rodzice zawodników kategorii (K1, M1, K2, M2). Osoby nieupoważnione oraz kibice przebywają na trybunach.

 1. Kierownictwo zawodów:

Naczelnik zawodów / organizacja / inne:

Wojciech Woźniak, Tel. 695 757 227, e-mail: aktywnezabrze@gmail.com

– Zmiany w listach startowych – rezygnacja ze startu (do 16 listopada)

Wojciech Wiśniowicz, Tel. 500 193 225, e-mail: wisniowicz@gmail.com

 1. Przepisy porządkowe:

– w dniu zawodów zmiany w listach startowych nie będą dokonywane.

– widownia basenu zostaje otwarta

– w dwóch pierwszych kategoriach (K1, M1, K2, M2) dzieci mogą wejść na basen oraz do przebieralni z jednym rodzicem (rodzic w czasie zawodów jest na sali basenowej w wyznaczonym przez organizatora miejscu.)

– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach

 – uczestnicy zawodów mają obowiązek poruszania się na terenie obiektu sportowego wyłącznie w klapkach

 – na terenie obiektu sportowego obowiązuje wewnętrzny regulamin.

 1. Uwagi końcowe:

– w sprawach spornych nie objętych regulaminem, komunikatem organizacyjny decyduje naczelnik zawodów i sędzia główny

– zawodnicy nie przestrzegający komunikatu zawodów i łamiący regulamin basenu mogą być niedopuszczone do zawodów

– nie dopuszcza się dodatkowych wyścigów poza konkursem

– podczas zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną

– podczas zawodów basen rekreacyjny, brodzik, jacuzzi oraz zjeżdżalnia są wyłączone z użytku

– uczestników zawodów obowiązuje również regulamin krytej pływalni Aquarius Kopernik

– zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do odpowiedniego ubezpieczenia własnego

– zgłoszenie protestu  wymaga wniesienia kaucji w wysokości 300 zł zwrotnej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu

– kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury w składzie: Naczelnik zawodów, Sędzia Główny.  Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi

–  organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa

– dokonując zapisania się  w zawodach   uczestnik potwierdza zapoznanie się  z regulaminem zawodów, potwierdza stan zdrowia pozwalający na udział w zawodach oraz zobowiązuje się do oddania przed zawodami w Biurze zawodów oświadczenia zawodnika/osoby niepełnoletniej (załącznik do pobrania w zakładce Pobierz)

 

Organizator

Scroll to Top